SK DE

ÚVOD

Vážený zákazník,

firma VoBo servis, s.r.o. Vám ponúka:

1./ Predaj dvoch Pasívnych domov v Tlmačoch (predbežný termín dokončenia: jar 2017)
2./ Projekt a Výstavbu Pasívneho domu na kľúč

Pasívny dom - Tlmače Pasívny dom - Tlmače